Sekretesspolicy

Política de Privacidad - Almamedical

Sekretesspolicy för Almamedical.es

Denna webbplats samlar in vissa personuppgifter från så användare.

Ägare och Data Processor

ALMAMEDICAL SPAIN SL C.I.F. B87501029 Avenida de Europa 26, EDIFICIO ÁTICA 5, 2:a våningen 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid

E-postadress för ägaren:Info@almamedical.es

Dataklasser som samlats in

Bland de Personuppgifter klasser som denna webbplats samlar in, antingen direkt eller genom tredje part, är: Cookies, Använd data, förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, adress, socialt förnuft, Skatteidentifiering, Skatteidentifieringsnummer för moms, land, provins, Zip-kod, stad, faktureringsadress och fraktadress.

Den fullständiga informationen om varje kategori av personuppgifter som samlas in tillhandahålls i avsnitten i denna sekretesspolicy som är avsedd för detta ändamål eller genom specifika förklarande texter som visas före insamlingen av sådana uppgifter.
Personuppgifter kan fritt tillhandahållas av användaren eller, när det gäller användningsdata, kommer de automatiskt att samlas in när de använder denna webbplats.
Alla uppgifter som begärs av denna webbplats är obligatoriska och vägran att tillhandahålla dem kan hindra denna webbplats från att fortsätta till Tjänsten. Om denna webbplats specifikt anger att vissa uppgifter inte är obligatoriska, ska användarna vara fria att inte kommunicera sådana uppgifter utan någon följd av tillgängligheten eller driften av Tjänsten. Användare som har tvivel om vilka uppgifter som är obligatoriska kan kontakta ägaren.
Användningen av cookies - eller andra spårningsverktyg - av denna webbplats eller av tredje parts tjänsteägare som används av denna webbplats är avsedd att tillhandahålla den tjänst som användaren begär, förutom andra ändamål som beskrivs i detta dokument och i Cookies Policy, om det finns tillgängligt.

Användaren tar ansvar för personuppgifter för tredje parter som erhålls, publiceras eller delas via denna webbplats och härmed förklarar han att han har samtycke från sådana tredje parter att tillhandahålla sådana uppgifter till ägaren.

Modalitet och plats för behandling av insamlade data

Behandlingsmodaliteter

Ägaren ska behandla användardata på ett lämpligt sätt och ska vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse av uppgifterna.
Databehandling kommer att utföras genom datorer och/eller datorverktyg, efter procedurer och organisatoriska modaliteter strikt relaterade till de angivna ändamålen. Förutom ägaren, i vissa fall kommer du att kunna komma åt Data vissa kategorier av auktoriserade personer, relaterade till driften av denna webbplats (administration, försäljning, marknadsföring, juridisk och systemhanteringsavdelning) eller externa entreprenörer som tillhandahåller tjänster till ägaren (t.ex. externa leverantörer av tekniska tjänster, meddelandeföretag, värdföretag, IT-företag, kommunikationsbyråer) som kommer att utses av ägaren som nödvändiga datakontrollanter. En uppdaterad lista över sådana personer kan begäras från ägaren när som helst.

Juridiska baser av behandling

Ägaren kan behandla användarens personuppgifter, om något av följande villkor är uppfyllt:

 • När användare har gett sitt samtycke för ett eller flera specifika ändamål. Observera: Enligt olika lagar kan ägaren tillåtas att behandla personuppgifter tills användaren motsätter sig det (”avvisa”), utan att behöva samtycke eller någon annan rättslig grund. Det kommer inte att vara tillämpligt när behandlingen av personuppgifter omfattas av europeiska bestämmelser om skydd av personuppgifter;
 • När data erhålls är det nödvändigt för utförandet av ett avtal mellan Användaren och/eller någon annan förhandsförpliktelse därav;
 • När behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet att följa Användaren;
 • När behandlingen är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller vid utövandet av officiella befogenheter som beviljats ägaren;
 • När behandlingen är nödvändig för ett legitimt intresse som utförs av ägaren eller en tredje part.

Ägaren kommer att vara villig att klargöra de särskilda rättsliga grunderna som gäller för behandlingen och i synnerhet om det är ett avtals- eller lagstadgat krav eller ett nödvändigt krav för att formalisera ett avtal.

Plats

Uppgifter behandlas på ägarens kontor, liksom på någon annan plats där parterna som deltar i behandlingsprocessen finns.
Beroende på platsen för användare kan dataöverföringar innebära överföring av användardata till ett annat land som skiljer sig från deras egna. För mer information om behandlingswebbplatsen för sådana överförda data kan användarna konsultera avsnittet som innehåller detaljer om behandling av personuppgifter.

Användare kommer också att ha rätt att känna till den rättsliga grunden för dataöverföringar till ett annat land utanför Europeiska unionen eller till något internationellt organ som regleras av internationell offentlig rätt eller bildas av två eller flera länder, till exempel FN, och även att känna till de säkerhetsåtgärder som ägaren vidtar för att skydda uppgifterna.

Om sådan dataöverföring sker kan användarna få mer information genom att konsultera de relevanta avsnitten i detta dokument eller begära det till ägaren genom kontaktinformationen i kontaktavsnittet.

Underhållsperiod

Personuppgifter kommer att behandlas och bevaras för den tid som behövs och för det ändamål för vilket de har samlats in.

Därför:

 • De personuppgifter som samlas in för formalisering av ett avtal mellan ägaren och användaren ska behållas som sådana tills kontraktet har slutförts.
 • Personuppgifter som samlas in i Ägarens legitima intresse ska behållas för den tid som krävs för att uppfylla detta ändamål. Användare kan hitta specifik information relaterad till Ägarens legitima intresse genom att konsultera relevanta avsnitt i detta dokument eller genom att kontakta Ägaren.

Ägaren kan behålla personuppgifter under en extra period när Användaren samtycker till sådan behandling, förutsatt att sådant samtycke kvarstår. Dessutom ska Ägaren vara skyldig att behålla personuppgifter under en extra period under förutsättning att det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig skyldighet eller genom ordning som utgår från myndigheten.

När underhållsperioden är klar ska personuppgifter raderas. Därför får tillgång, ändring, rättelse och portabilitet av uppgifter inte utövas när perioden har löpt ut.

Syfte med behandling av insamlade data

Användarens data samlas in för att låta ägaren tillhandahålla sådana tjänster, samt för följande ändamål: Statistik, Kontakta Användaren, Interaktionen med sociala nätverk och externa plattformar, Registry och autentisering, Betalningshantering, Innehållskommentar och Visualisera innehåll från externa plattformar.

Användare kan hitta detaljerad information om sådana behandlingsändamål och specifika personuppgifter som används för varje ändamål i respektive avsnitt i detta dokument.

Detaljerad information om behandling av personuppgifter

Personuppgifterna samlas in för följande ändamål och använder följande tjänster:

 • Innehåll kommentar

  Innehållskommentartjänster tillåter användare att göra och publicera så kommentarer om innehållet på denna webbplats.
  Beroende på den konfiguration som fastställts av ägaren kan användarna också göra anonyma kommentarer. Om det finns en e-postadress mellan personuppgifter som tillhandahålls av användaren, kan det höras att skicka feedbackmeddelanden om samma innehåll. Användare kommer att ansvara för innehållet i sådana kommentarer.
  Om en kommentartjänst från tredje part är installerad är det möjligt att även om Användarna inte använder kommentartjänsten samlar tjänsten in webbtrafikdata om sidorna där kommentartjänsten är installerad.

  Ditt eget kommentarssystem (denna webbplats)

  Denna webbplats har ett eget internt innehållskommentarsystem.

  Personuppgifter som samlats in: namn.

 • Kontakta användaren

  Kontaktformulär (denna webbplats)

  Genom att fylla i kontaktformuläret med så Data tillåter Användaren denna Webbplats att använda sådana data för att svara på förfrågningar om information, budgetar eller något annat slag som anges i formulärrubriken.

  Personuppgifter som samlas in: efternamn (er), e-postadress och namn.

  Post- eller nyhetsbrevlista och övergiven kundvagn (denna webbplats)

  Genom att registrera dig på e-postlistan eller nyhetsbrevet kommer användarens e-postadress automatiskt att inkluderas i en lista över kontakter som de kan skickas e-post med kommersiell eller reklaminformation om denna webbplats eller för att skicka meddelanden om kundens övergivna vagnar. Din e-postadress kan också inkluderas i denna lista efter registrering på denna webbplats eller efter ett köp.

  Personuppgifter som samlas in: e-postadress.

 • Statistik

  Tjänsterna i detta avsnitt gör det möjligt för ägaren att övervaka och analysera webbtrafik och kan användas för att spåra användarens beteende.

  Google Analytics med anonymiserad IP-adress (Google Inc.)

  Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google använder data som samlats in för att spåra och granska användningen av denna webbplats för att förbereda rapporter om sådana aktiviteter och dela dem med andra Google-tjänster.
  Google kan använda data som samlats in för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.
  Denna integration av Google Analytics uppmuntrar din IP-adress. Det fungerar genom att förkorta IP-adresser i Europeiska unionens medlemsstater eller andra medlemsstater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till en Google-server i USA.

  Personuppgifter som samlas in: Cookies och använda data.

  Plats för behandling: USA. -Sekretesspolicy-Opt out. Medlem i Privacy Shield-avtalet.

 • Betalningshantering

  Betalningshanteringstjänster tillåter denna webbplats att behandla betalningar med kreditkort, banköverföring eller annat sätt. För att säkerställa större säkerhet delar denna webbplats endast de finansiella mellanhänder som hanterar detta betalningssystem den information som krävs för att genomföra transaktionen.
  Vissa av dessa tjänster kan också tillåta att skicka schemalagda meddelanden till användaren, till exempel e-post med bifogade fakturor eller andra betalningsmeddelanden.

  PayPal (Paypal)

  Paypal är en betaltjänst som tillhandahålls av Paypal Inc., vilket gör det möjligt för användare att göra betalningar online.

  Personuppgifter som samlas in: olika typer av data, enligt vad som anges i Service Privacy Policy.

  Behandlingsplats: Se Paypals sekretesspolicy -Sekretesspolicy.

 • Interaktion med sociala nätverk och externa plattformar

  Denna typ av tjänster låter dig interagera med sociala nätverk eller andra externa plattformar direkt från sidorna på denna webbplats.
  De interaktioner och information som erhållits av denna webbplats kommer alltid att vara föremål för användarens integritetsinställningar i varje socialt nätverk.
  Om en tjänst installeras för att interagera med sociala nätverk är det möjligt att även om användarna inte använder tjänsten samlar den in webbtrafikdata relaterade till de sidor där de är installerade.

  Facebooks "Jag gillar" -knapp och sociala widgets (Facebook, Inc.)

  "Jag gillar" -knappen och Facebook sociala widgets är interaktionstjänster med Facebook sociala nätverk, som tillhandahålls av Facebook, Inc.

  Personuppgifter som samlas in: Cookies och använda data.

  Plats för behandling: USA. -Sekretesspolicy. Medlem i Privacy Shield-avtalet.

  Paypal knapp och widgets (Paypal)

  Paypals knapp och widgets är interaktionstjänster med Paypal-plattform, som tillhandahålls av Paypal Inc.

  Personuppgifter som samlas in: Cookies och använda data.

  Behandlingsplats: Se Paypals sekretesspolicy -Sekretesspolicy.

 • Registrering och autentisering

  Genom att registrera eller autentisera tillåter användaren denna webbplats att identifiera och ge tillgång till dedikerade tjänster.
  Beroende på vad som följer kan registrerings- och autentiseringstjänster tillhandahållas av tredjepartshjälp. I sådana fall kan denna webbplats komma åt vissa uppgifter som lagras av den tredjepartstjänst som används för registrering eller autentisering.

  Direkt registrering (denna webbplats)

  Användaren registrerar genom att fylla i registreringsformuläret och tillhandahålla så Personuppgifter direkt till denna Webbplats.

  Personuppgifter som samlas in: efternamn (er), stad, postnummer, adress, fraktadress, faktureringsadress, Skatte-ID, namn, Skatteidentifieringsnummer för momsändamål, telefonnummer, land, provins och social anledning.

 • Visualisera innehåll från externa plattformar

  Denna typ av tjänster låter dig visa innehåll som är värd på externa plattformar direkt från sidorna på denna webbplats och interagera med dem.
  Om en av dessa tjänster är installerad är det möjligt att även om användarna inte använder tjänsten samlar den in webbtrafikdata om de sidor där de är installerade.

  Google Fonts (Google Inc.)

  Google Fonts är en typografisk familjevisningstjänst som tillhandahålls av Google Inc. som gör det möjligt för denna webbplats att införliva sådant innehåll i så sidor.

  Personuppgifter som samlas in: Använd data och olika dataklasser, enligt vad som anges i Service Privacy Policy.

  Plats för behandling: USA. -Sekretesspolicy. Medlem i Privacy Shield-avtalet.

Ytterligare information om personuppgifter

 • Online försäljning av varor och tjänster

  De personuppgifter som samlas in används för att tillhandahålla tjänster till användaren eller sälja varor, inklusive betalning och leverans, i förekommande fall.
  Personuppgifter som samlas in för betalning kan hänvisa till kreditkortet, det bankkonto som används för överföringen eller andra betalningsmedel som tillhandahålls. Dataklassen som samlas in av denna webbplats beror på det betalningssystem som används.

Användarrättigheter

Användare kan utöva vissa rättigheter avseende behandling av uppgifter av ägaren.

Särskilt, Användare har rätt att göra följande:

 • Återkalla ditt samtycke när som helst.Användare har rätt att återkalla sitt samtycke när de tidigare beviljats det för behandling av så personuppgifter.
 • Invändning mot behandling av sådana uppgifter.Användare har rätt att invända mot behandlingen av sådana uppgifter, om sådan behandling utförs enligt annan rättslig grund än samtycke. För ytterligare information, vänligen kontakta det relevanta avsnittet nedan.
 • Tillgång till så Data.Användare har rätt att veta om så Data kommer att behandlas av ägaren, att få information om vissa aspekter av behandlingen, förutom att få en kopia av den registrerade av behandlingen.
 • Kontrollera och begära ändringen.Användare har rätt att verifiera riktigheten av dessa uppgifter och begära att de uppdateras eller korrigeras.
 • Begränsa behandlingen av sådana data.Användare har i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av sådana uppgifter. I så fall kommer ägaren att behandla data för det enda syftet att lagra dem.
 • Ta bort eller ta bort personuppgifter.Användare har rätt, i vissa fall, att få bort raderingen av uppgifter av ägaren.
 • Få så data och överföra dem till en annan ansvarig.Användare har rätt att få så Data i ett standard, strukturerat, mekaniskt läsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att överföra dem till en annan ansvarig utan hinder. Denna bestämmelse ska tillämpas under förutsättning att uppgifterna har behandlats genom automatiserade medel och att behandlingen baseras på användarens samtycke, i ett avtal som användaren är part eller som förekommer i användarens förhandsavtalsskyldigheter.
 • Gör ett krav.Användare har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga myndigheten om skydd av personuppgifter.

Detaljer om rätten att motsätta sig behandling

När behandlingen av personuppgifter är av allmänt intresse, i utövandet av officiella befogenheter som beviljats ägaren eller mot bakgrund av ett legitimt intresse av ägaren, kan användarna invända mot sådan behandling genom att förklara en anledning till deras särskilda situation att jotifiera sin invändning.

Användare bör dock veta att om personuppgifter behandlas för kommersiella ändamål, kan de när som helst motsätta sig sådan behandling utan behov av jotifiering. För att veta om Användarnas Personuppgifter behandlas av Ägaren i kommersiella syften måste de samråda med relevanta avsnitt i detta dokument.

Hur man utövar dessa rättigheter

Varje begäran om att utöva användarens rättigheter kan riktas till ägaren genom de kontaktuppgifter som anges i detta dokument. Sådana förfrågningar behandlas av ägaren utan kostnad så snart som möjligt och alltid inom en månad.

Ytterligare information om datainsamling och dess behandling

Juridiskt försvar

Användarens personuppgifter kan användas för ägarens rättsliga försvar innan en domstol eller i förundersökningsstadierna i en eventuell rättegång som härrör från olämplig användning av denna webbplats eller tillhörande tjänster.
Användaren förklarar att ägaren kan krävas av offentliga myndigheter för att avslöja personuppgifter.

Ytterligare information om användarpersonuppgifter

Utöver den information som finns i denna sekretesspolicy kan denna webbplats ge användaren ytterligare och kontextuell information om specifika tjänster eller insamling och behandling av personuppgifter.

Systemprestanda och underhåll

Av skäl som rör drift och underhåll kan denna webbplats och annan tjänst, som tillhandahålls av tredje parter, som används, samla in ett systemregistrering; det vill säga filer som registrerar interaktionen med denna webbplats och som kan innehålla personuppgifter, till exempel användarens IP-adress.

Information som inte finns i denna sekretesspolicy

Ytterligare information om insamling och behandling av personuppgifter till ägaren kan begäras när som helst. Kontaktuppgifter anges i början av detta dokument.

Hur "Do Not Track" -applikationer behandlas

Denna webbplats tillåter inte "Spåra inte" förfrågningar.
För att avgöra om någon av de tredjepartstjänster du använder accepterar "Spåra inte" -förfrågningar, läs så sekretesspolicyer.

Ändring av denna sekretesspolicy

Ägaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy, underrätta användarna via denna sida och, om möjligt, via denna webbplats och/eller att vara teknisk och juridiskt möjlig meddelar Användarna direkt, om Ägaren har den nödvändiga kontaktinformationen i det syftet. Det rekommenderas starkt att du granskar denna sida ofta, med hänvisning till datumet för den senaste uppdateringen som anges i slutet av sidan.

Om ändringarna påverkar de behandlingsaktiviteter som utförs på grundval av användarens samtycke ska ägaren vid behov erhålla användarens nya samtycke.

Juridiska definitioner och referenser

Personuppgifter (eller data)

Det utgör en personlig information som, direkt, indirekt eller i förhållande till annan information – inklusive ett personligt identifieringsnummer – gör det möjligt att identifiera en fysisk person.

Använd data

Den information som samlas in automatiskt av denna webbplats (eller av tredje parts tjänster som används av denna webbplats), kan omfatta: IP-adresser eller domännamn på de datorer som används av användaren som är ansluten till denna webbsida, URI-adresserna (Uniform Resource Identifier), tiden för begäran, den metod som används för att göra begäran till servern, dimensionerna av den fil som erhållits som svar, den relativa nummerkoden för servern.

Användare

Den person som använder denna webbplats, som, om inte annat anges, ska komma överens med dataägaren.

Dataägare

Den fysiska person som personuppgifterna avser.

Behandlingsansvarig (eller datatillsynsman)

Den fysiska eller juridiska personen, den offentliga förvaltningen, byrån eller någon annan institution, som behandlar personuppgifter på uppdrag av datakontrollanten, som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Behandlingschef (eller ägare)

Den fysiska eller juridiska personen, den offentliga förvaltningen, byrån eller någon annan institution, som agerar ensam eller tillsammans med andra, bestämmer ändamål och åtgärder för behandling av personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärder som rör drift och användning av denna webbplats. Om inte annat anges är personuppgiftsansvarig ägare av denna webbplats.

Denna webbplats (eller denna applikation)

De medel genom vilka användarens personuppgifter har samlats in och behandlats.

Serviceservice

Den tjänst som tillhandahålls av denna webbplats, enligt beskrivningen i de juridiska definitionerna och referenserna (om det finns) och på denna sida eller applikation.

Europeiska unionen (eller EU)

Om inte annat anges omfattar alla hänvisningar till Europeiska unionen i detta dokument alla nuvarande medlemsstater i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Cookies

Små dataenheter lagrade på användarens enhet.


Juridisk information

Denna integritetspolicy har utarbetats på grundval av bestämmelserna i flera lagar, inklusive artikel 13 och 14 i förordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Denna sekretesspolicy hänvisar endast till denna webbplats, om inte annat anges i detta dokument.


close
rating